Volcano Name: Leizhou Bandao Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 275010
Alternate Name:
Jiyunling
Lingshi
Liuchow Peninsula
Luogangling
Mazhang
Nanxing
Qixingling
Shandun
Shiwanshan
Shiyinling
Tiangyang
Yingfengling
Zhanjiang
Volcano Type: Volcanic field
Latitude: 20.7833333333
Longitude: 110.1666666667
Region: Philippines and SE Asia Sub Region: Southeast Asia
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads