Volcano Name: Toussidé, Tarso Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 225010
Alternate Name:
Doon
Doon Kidimi
Doon Kinimi
Doon Orei
Ehi Sosso
Ehi Tidichi
Ehi Timi
Grand Botoum
Grand Dadoi
Petit Botoum
Petit Dadoi
Petit Trou au Natron
Tarso Tamertiou
Tatodomji
Trou Au Natron
Yirrigue
Volcano Type: Stratovolcano(es)
Latitude: 21.0333333333
Longitude: 16.4500000000
Region: Africa and Red Sea Sub Region: Africa (northern)
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads