Volcano Name: Bolshoi Semiachik Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300150
Alternate Name:
Bol'shoy Semyachik
Bort
Burliastchy
Burlyashchy
Chernoye Lake
Cherny
Dalny
Ezh
Goryachy
Ivanov
Kikhpinych
Korona
Krutoi
Kulakov
Kupol Skalisty
Malen'ky
Opalny
Ovalnye
Paryashchaya Dolina
Peremychka
Plosko-Kruglen'ky
Plosky
Polukupol
Popkov
Problematichny
Tsentralnyy Semiachik
Verkhneye Thermal Field
Vostochny Barany
Yezh
Zapadny Barany
Zentralny Semiachik
Zubchatka
Volcano Type: Stratovolcano(es)
Latitude: 54.3166666700
Longitude: 160.0166667000
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

Eruption Start Date: 80000 BP Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique: Not Available
Eruption Date Quality: Low quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 17.100 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 42.000 (Literature)
Magnitude : 6.600 (Calculated)
Magma: Andesite-Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Andesite
Eruption Start Date: 520000 BP Date Error: 82000
Eruption End Date: Dating Technique: Ar-Ar
Eruption Date Quality: Medium quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 16.800 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 42.000 (Literature)
Magnitude : 6.000 (Calculated)
Maximum VEI : 6.000 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite
Eruption Start Date: 560000 BP Date Error: 45000
Eruption End Date: Dating Technique: Ar-Ar
Eruption Date Quality: Medium quality Preferred Date: Y
Bulk DRE Volume (km3): 16.800 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 42.000 (Literature)
Magnitude : 6.000 (Calculated)
Maximum VEI : 6.000 (Literature)
Magma: Dacite
Calculated Density:
Rock Classification:
Dacite

Data downloads

Alternate Property downloads