Volcano Name: Koshelev Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300020
Alternate Name:
Chaokhch
Gorely
Koschelewa
Koshelevsky
Nizhne-Koshelevskie
Severno-Koshelevskie
Sopka Kosheleva
Tschaochtsch
Valentin
Verkhne-Koshelevskie
Volcano Type: Stratovolcano(es)
Latitude: 51.3566666667
Longitude: 156.7500000000
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads