Volcano Name: Longgang Group Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 305050
Alternate Name:
Banbanlongwan
Chien-Shui-Ting-Tzu
Chingyu
Dagushanzi
Dalongwan
Dayishan
Donghengdaoshan
Donglongwan
Erh-Lung-wan
Erlongwan
Hsi-Heng-Tao-shan
Hsi-Pai-Tzu-Lung-wan
Hsiao-Lung-wan
Hsiao-Weng-Chuan
Hsiao-i-shan
Hsiao-ku-shan
Hsing-an-Nan-shan
Hululongwan
Jianshuidingzi
Jinglongdingzi
Kuan-Tzo-Ling
Longwan Group
Lung-wan Group
Nanlongwan
Pan-Pan-Lung-wan
Sanjiaolongwan
Shih-Men-Tzu-shan
Shihailongwan
Shimenzishan
Ta-Lung-wan
Ta-i-shan
Ta-ku-Shan-tzu
Teng-Chia-Wang
Tengjiawangshan
Tung-Heng-Tao-shan
Tung-Lung-wan
Weng-Chuan
Wengjuan
Xiao-ku-shan
Xiaogushan
Xiaokushan
Xiaolongwan
Xiaowengjuan
Xiaoyishan
Xibaizilongwan
Xihengdaoshan
Xingannanshan
Ya-pa-Kang
Yabagang
Volcano Type: Cinder cone(s)
Latitude: 42.3333333333
Longitude: 126.5000000000
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: China (eastern)
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads