Volcano Name: Wudalianchi Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 305030
Alternate Name:
Beigelaqiushan
Bijiashan
Bo-shan
Dongjiaodebushan
Donglongmenshan
Hsi-Chiao-te-Pu-shan
Huoshaoshan
Kocher
Kokhera
Laoheishan
Lianbanshan
Liangbanshan
Molabushan
Nadug-Kholdonger
Nan-Ko-la-shan
Nangelaqiushan
Nomoer
Pi-Chia-shan
Sanjianshan
Tung-Chiao-te-Pu-shan
Tung-Lung-Men-shan
Uiun-Kholdongi
Ujun-Holdongi
Uyun-Kholdongi
Uyunhordongi
Wassiljew
Weishan
Wohushan
Wu-ta-Lien-Ch'ih
Xiaogushan
Xijiaodebushan
Xilongmenshan
Yao-Chuan-shan
Yaoquanshan
Yen-Pei-shan
Yingbeishan
Volcano Type: Volcanic field
Latitude: 48.7166666667
Longitude: 126.1166666667
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: China (eastern)
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads